Toiminta

PERSA valmistelee lausuntoja sekä tekee esityksiä yhteisiä etuja koskevissa asioissa.

PERSA järjestää koulutustilaisuuksia yleisistä ja ajankohtaisista asioista.

PERSA järjestää vuosittain yhteisen ISPS-turvallisuusharjoituksen.

PERSA:lla on edustuksia eri alojen yhteistyöryhmissä:

Vesienhoidon yhteistyöryhmät

Suomen Satamaliiton hallitus ja työryhmät

Ei ajankohtaista.