Tarkoitus

PERSA:n tarkoituksena on jäsentensä ja alueellisen elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen, edunvalvonta ja yhteistyön edistäminen sekä satamien keskinäisen yhteistyöverkoston vahvistaminen mm. turvallisuus- ja ympäristöasioissa.

PERSA toteuttaa tarkoitustaan tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja jäsensatamien ja elinkeinoelämän yhteisiä etuja koskevissa asioissa sekä tiedottamalla ja tuomalla esiin jäsensatamien yhteistä etua koskevia asioita.

PERSA toimii kiinteässä yhteistyössä alueellisen elinkeinoelämän, viranomaisten ja muiden satama-alalla toimivien organisaatioiden kanssa.

Ei ajankohtaista.